Giỏ hàng

CÔNG NGHỆ ANALOG-HD

DS-2CE56H0T-IT3(F)
-30%
1,085,000₫ 1,550,000₫
DS-2CE16H0T-IT5(F)
-30%
1,246,000₫ 1,780,000₫
DS-2CE16H0T-IT
-30%
945,000₫ 1,350,000₫
Camera Dome DS-2CE78D3T-IT3F (2.0Mpx)
-30%
927,000₫ 1,325,000₫
Camera Trụ DS-2CE16D3T-IT3(F) (2.0Mpx)
-30%
1,218,000₫ 1,740,000₫
Camera Dome DS-2CE76D3T-ITM(F) (2.0Mpx)
-30%
833,000₫ 1,190,000₫
Camera Trụ DS-2CE16D3T-I3P (2.0Mpx)
-30%
745,000₫ 1,065,000₫
Camera Dome DS-2CE76D3T-ITP(F) (2.0Mpx)
-30%
840,000₫ 1,200,000₫
Camera Trụ DS-2CE16D3T-IT(F) (2.0Mpx)
-30%
1,001,000₫ 1,430,000₫
Camera Trụ DS-2CE16D3T-ITP(F) (2.0Mpx)
-30%
Camera Trụ DS-2CE16D0T-I3F (2.0Mpx)
-30%
784,000₫ 1,120,000₫
Camera Trụ DS-2CE16D0T-ITF (2.0Mpx)
-30%
756,000₫ 1,080,000₫
Camera Trụ DS-2CE16D0T-ITPF (2.0Mpx)
-30%
700,000₫ 1,000,000₫
Camera Dome DS-2CE56B2-IPF (2.0Mpx)
-30%
490,000₫ 700,000₫
Camera Trụ DS-2CE16B2-IPF (2.0Mpx)
-30%
490,000₫ 700,000₫
CAMERA CẢM BIẾN NHIỆT KX-1309TN
-30%
350,980,000₫ 501,400,000₫
CAMERA CẢM BIẾN NHIỆT KX-1307TN
-30%
266,000,000₫ 380,000,000₫
CAMERA CHỐNG CHÁY NỔ KX-A2307IRPN
-30%
264,880,000₫ 376,400,000₫
CAMERA CHỐNG CHÁY NỔ KX-A2307PN
-30%
236,880,000₫ 338,400,000₫
CAMERA CHỐNG CHÁY NỔ KX-A2307N
-30%
69,300,000₫ 99,000,000₫
Ống kính zoom 12MP chuyên dụng KX-8012VF
-30%
KX-4K8832N4
-30%
27,860,000₫ 39,800,000₫
KX-4K8816N2
-30%
13,930,000₫ 19,900,000₫
KX-4K02C4
-30%
2,660,000₫ 3,800,000₫
KX-4K01C4
-30%
2,660,000₫ 3,800,000₫
KX-4K05MC
-30%
7,980,000₫ 11,400,000₫
KX-4K04MC
-30%
7,980,000₫ 11,400,000₫
KX-2K14CA
-30%
1,638,000₫ 2,340,000₫
KX-2K15C
-30%
2,086,000₫ 2,980,000₫
KX-2K14C
-30%
1,372,000₫ 1,960,000₫
KX-2K13C
-30%
1,456,000₫ 2,080,000₫
KX-2K12C
-30%
1,050,000₫ 1,500,000₫
KX-2K11C
-30%
1,050,000₫ 1,500,000₫
KX-2K12CP
-30%
952,000₫ 1,360,000₫
KX-2K11CP
-30%
952,000₫ 1,360,000₫
KX-S2001CA4
-30%
1,246,000₫ 1,780,000₫
Facebook Zalo Instagram Youtube Top