Giỏ hàng

ĐẦU GHI HÌNH DVR

Đầu Ghi Hình 08 Kênh DS-7608HUHI-F2/N (3Mp)
-40%
Đầu Ghi Hình 16 Kênh DS-7216HGHI-K1
-30%
2,905,000₫ 4,150,000₫
Đầu Ghi Hình 16 Kênh DS-7216HGHI-K2 (2HDD)
-30%
Đầu Ghi Hình 16 Kênh DS-7316HQHI-K4 (3MP)
-40%
Đầu Ghi Hình 16 kênh DS-7316HUHI-K4 (8MP)
-30%
Đầu Ghi Hình 16 Kênh DS-7616HUHI-F2/N (3Mp)
-40%
Đầu Ghi Hình 24 Kênh DS-7224HGHI-K2 (2HDD)
-40%
Đầu Ghi Hình 24 Kênh DS-7324HQHI-K4
-40%
16,260,000₫ 27,100,000₫
Đầu Ghi Hình 24 Kênh DS-7324HUHI-K4 (8Mp):
-40%
Đầu Ghi Hình 24 Kênh DS-8124HQHI-K8 (3Mp - 8HDD)
-40%
Đầu Ghi Hình 32 Kênh DS-7232HGHI-K2 (2 HDD)
-40%
Đầu Ghi Hình 32 Kênh DS-7332HQHI-K4 (3Mp):
-30%
Đầu Ghi Hình 32 Kênh DS-7332HUHI-K4 (8Mp)
-40%
Đầu Ghi Hình 32 Kênh DS-8132HQHI-K8 (3Mp - 8 HDD)
-40%
Đầu Ghi Hình 4 Kênh DS-7304HQHI-K4 (3MP)
-40%
Đầu Ghi Hình 4 Kênh DS-7304HUHI-K4 (8MP)
-40%
Đầu Ghi Hình 8 Kênh DS-7208HGHI-F1/NB
-30%
2,135,000₫ 3,050,000₫
Đầu Ghi Hình 8 Kênh DS-7308HQHI-K4 (3MP)
-30%
10,969,000₫ 15,670,000₫
Đầu Ghi Hình 8 Kênh DS-7308HUHI-K4 (8MP)
-40%
12,960,000₫ 21,600,000₫
Đầu Ghi Hình iDS-7204HQHI-K1/2S (Acusence)
-30%
Đầu Ghi Hình iDS-7204HUHI-K1/4S (Acusence)
-30%
DH-XVR1A04
-30%
1,414,000₫ 2,020,000₫
DH-XVR1A08
-30%
1,820,000₫ 2,600,000₫
DH-XVR4104C-X1
-30%
1,820,000₫ 2,600,000₫
DH-XVR4104HS-X1
-30%
1,904,000₫ 2,720,000₫
DH-XVR4104HS-X1
-30%
10,990,000₫ 15,700,000₫
DH-XVR4108C-X
-30%
2,255,400₫ 3,222,000₫
DH-XVR4108C-X1
-30%
2,240,000₫ 3,200,000₫
DH-XVR4108HS-X1
-30%
2,590,000₫ 3,700,000₫
DH-XVR4232AN-X
-30%
7,840,000₫ 11,200,000₫
DH-XVR5104C-4KL-X
-30%
3,094,000₫ 4,420,000₫
DH-XVR5104C-X
-30%
2,100,000₫ 3,000,000₫
DH-XVR5104H-4KL-X
-30%
3,290,000₫ 4,700,000₫
DH-XVR5104HS-X1
-30%
2,240,000₫ 3,200,000₫
DH-XVR5108HS-4KL-X
-30%
4,872,000₫ 6,960,000₫
Liên hệ
Facebook Zalo Instagram Youtube Top