Giỏ hàng

ĐẦU GHI HÌNH NVR


Đầu ghi hình  4 kênh NVR301-04S
-30%
2,558,500₫ 3,655,000₫
Đầu Ghi Hình 16 Kênh DS-7616NI-E2
-40%
3,456,000₫ 5,760,000₫
Đầu Ghi Hình 16 Kênh DS-7716NI-E4
-40%
6,504,000₫ 10,840,000₫
Đầu Ghi Hình 16 Kênh DS-7716NI-I4
-40%
11,334,000₫ 18,890,000₫
Đầu Ghi Hình 16 Kênh DS-7716NI-K4
-40%
7,416,000₫ 12,360,000₫
Đầu Ghi Hình 16 Kênh IP Blazer Express/16
-40%
Đầu Ghi Hình 16 Kênh IP Blazer Express/16/8P (8 Cổng PoE)
-40%
Đầu Ghi Hình 16 Kênh IP DS-7616NI-K2
-40%
3,708,000₫ 6,180,000₫
Đầu ghi hình 16 kênh NVR301-16-P8
-30%
7,220,500₫ 10,315,000₫
Đầu ghi hình 16 kênh NVR301-16E
-30%
4,683,000₫ 6,690,000₫
Đầu ghi hình 16 kênh NVR302-16E-B
-30%
9,905,000₫ 14,150,000₫
Đầu ghi hình 16 Kênh NVR302-16S
-30%
5,229,000₫ 7,470,000₫
Đầu ghi hình 16 kênh NVR304-16E-B
-30%
16,835,000₫ 24,050,000₫
Đầu ghi hình 16 Kênh NVR304-16S
-30%
9,110,500₫ 13,015,000₫
Đầu Ghi Hình 32 Kênh DS-7732NI-K4
-40%
9,552,000₫ 15,920,000₫
Đầu Ghi Hình 32 Kênh IP Blazer Express/32
-40%
Đầu Ghi Hình 32 Kênh IP DS-7732NI-I4(B)
-40%
13,464,000₫ 22,440,000₫
Đầu Ghi Hình 32 Kênh IP DS-7732NI-K4/16P (16 Kênh PoE)
-40%
Đầu Ghi Hình 32 Kênh IP DS-9632NI-I16 (4K - 16 HDD)
-40%
Đầu Ghi Hình 32 Kênh NVR302-32E-B
-30%
11,333,000₫ 16,190,000₫
Đầu ghi hình 32 kênh NVR302-32S
-30%
7,129,500₫ 10,185,000₫
Đầu ghi hình 32 Kênh NVR302-32S
-30%
7,129,000₫ 10,180,000₫
Đầu ghi hình 32 kênh NVR304-32E-B
-30%
19,029,000₫ 27,185,000₫
Đầu Ghi Hình 32 Kênh NVR304-32S
-30%
9,919,000₫ 14,170,000₫
Đầu ghi hình 4 Kênh NVR301-04-P4
-30%
5,054,000₫ 7,220,000₫
Đầu ghi hình 4 kênh NVR301-04E
-30%
3,514,000₫ 5,020,000₫
Đầu Ghi Hình 4 Kênh NVR301-04LB
-30%
1,192,100₫ 1,703,000₫
Đầu ghi hình 4 kênh NVR301-04LB-P4
-30%
3,181,500₫ 4,545,000₫
Đầu Ghi Hình 8 Kênh DS-7108NI-Q1/M
-40%
1,674,000₫ 2,790,000₫
Đầu Ghi Hình 8 Kênh DS-7608NI-K1(B)
-40%
2,238,000₫ 3,730,000₫
Đầu ghi hình 8 kênh NVR301-08-P8
-30%
6,713,000₫ 9,590,000₫
Đầu ghi hình 8 Kênh NVR301-08E
-30%
4,098,500₫ 5,855,000₫
Đầu ghi hình 8 kênh NVR301-08LB
-30%
2,051,000₫ 2,930,000₫
Đầu ghi hình 8 kênh NVR301-08S
-30%
2,968,000₫ 4,240,000₫
Đầu ghi hình 8 kênh NVR302-08S
-30%
4,392,500₫ 6,275,000₫
Đầu ghi hình 9 kênh NVR302-09E-B
-30%
8,781,500₫ 12,545,000₫
Đầu Ghi Hình IP 128 Kênh DS-96128NI-I16
-40%
75,258,000₫ 125,430,000₫
Đầu Ghi Hình IP 16 Kênh DS-7616NI-E1
-40%
2,898,000₫ 4,830,000₫
Đầu Ghi Hình IP 16 Kênh DS-7616NI-K1(B)
-40%
Facebook Zalo Instagram Youtube Top