Giỏ hàng

NHÀ THÔNG MINH - LUMI

CÔNG TẮC 1 NÚT LM-S1
-50%
1,650,000₫ 3,300,000₫
CÔNG TẮC 2 NÚT LM-S2
-50%
1,705,000₫ 3,410,000₫
CÔNG TẮC 3 NÚT LM-S3
-50%
1,760,000₫ 3,520,000₫
CÔNG TẮC 4 NÚT LM-S4
-50%
1,815,000₫ 3,630,000₫
CÔNG TẮC CÔNG SUẤT CAO 1 NÚT LM-HP1
-50%
1,705,000₫ 3,410,000₫
CÔNG TẮC CÔNG SUẤT CAO 2 NÚT LM-HP2
-50%
1,760,000₫ 3,520,000₫
CÔNG TẮC CÔNG SUẤT CAO 3 NÚT LM-HP3
-50%
1,815,000₫ 3,630,000₫
CÔNG TẮC VIỀN MẠ VÀNG LUMI LM-SG
-50%
2,255,000₫ 4,510,000₫
CÔNG TẮC CẢM ỨNG 1 NÚT NGUỒN 1 DÂY L
-50%
CÔNG TẮC CẢM ỨNG 2 NÚT NGUỒN 1 DÂY L
-50%
CÔNG TẮC CẢM ỨNG 3 NÚT NGUỒN 1 DÂY L
-50%
CÔNG TẮC CẢM ỨNG 4 NÚT NGUỒN 1 DÂY L
-50%
Ổ CẮM ĐIỆN MẠ VÀNG LUMI LM-SK-G
-50%
1,100,000₫ 2,200,000₫
Ổ CẮM ĐIỆN LUMI MẶT KÍNH LM-SK
-50%
CẢM BIẾN CỬA LUMI LM-DSZ
-50%
1,210,000₫ 2,420,000₫
BỘ HỒNG NGOẠI LUMI LM-IRZ
-50%
1,650,000₫ 3,300,000₫
BỘ ĐIỀU KHIỂN QUẠT LUMI LM-F
-50%
1,705,000₫ 3,410,000₫
BỘ ĐIỀU KHIỂN CỔNG LM-G LUMI
-50%
1,650,000₫ 3,300,000₫
BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN LM-S3D
-50%
1,760,000₫ 3,520,000₫
CHIẾT ÁP CẢM ỨNG LUMI LM-D
-50%
1,815,000₫ 3,630,000₫
BỘ ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA ĐÔI LM-S4C
-50%
BỘ ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA ĐƠN LM-S3C
-50%
LOA + PHẦN MỀM TÍCH HỢP LUMI LM-MILO
-50%
AMPLY KHÔNG DÂY LUMI LM-MA
-50%
3,850,000₫ 7,700,000₫
BỘ LẶP SÓNG LUMI LM-REPEATER
-50%
825,000₫ 1,650,000₫
Facebook Zalo Instagram Youtube Top