Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP

KX-TDE620
-50%
18,352,000₫ 36,704,000₫
KX-TDE600
-50%
50,876,000₫ 101,752,000₫
KX-TVM50
-50%
21,460,000₫ 42,920,000₫
KX-TVM200
-50%
47,488,000₫ 94,976,000₫
KX-NCV200BX
-50%
93,474,000₫ 186,948,000₫
KX-TDA620
-50%
19,228,000₫ 38,456,000₫
KX-TDA600
-50%
37,061,000₫ 74,122,000₫
KX-NT700
-50%
17,787,000₫ 35,574,000₫
KX-DT543
-50%
2,812,000₫ 5,624,000₫
KX-TVM204
-50%
14,697,000₫ 29,394,000₫
KX-TVM524
-50%
8,295,000₫ 16,590,000₫
KX-TVM502
-50%
12,262,000₫ 24,524,000₫
KX-TDES61XJ
-50%
14,803,000₫ 29,606,000₫
KX-TDE6101
-50%
68,223,000₫ 136,446,000₫
KX-TDE0110
-50%
8,951,000₫ 17,902,000₫
KX-TDA0190 + KX-TDA0191
-50%
12,531,000₫ 25,062,000₫
KX-TDA6178
-50%
10,040,000₫ 20,080,000₫
KX-TDA0172
-50%
6,088,000₫ 12,176,000₫
KX-TDA0170
-50%
6,103,000₫ 12,260,000₫
KX-TDA6381
-50%
10,620,000₫ 21,240,000₫
KX-TDA0103
-50%
10,742,000₫ 21,484,000₫
KX-TDA6111
-50%
9,840,000₫ 19,680,000₫
KX-TDA6110
-50%
11,190,000₫ 22,380,000₫
KX-TDA6382
-50%
21,035,000₫ 42,070,000₫
KX-TDE0111
-50%
51,263,000₫ 102,526,000₫
KX-NCS9101
-50%
3,041,000₫ 6,082,000₫
KX-NCS4104
-50%
6,356,000₫ 12,712,000₫
KX-NCS4201
-50%
4,589,000₫ 9,178,000₫
KX-NCS4208
-50%
7,458,000₫ 14,916,000₫
KX-NCS4508
-50%
7,458,000₫ 14,916,000₫
KX-NCS4716
-50%
15,778,000₫ 31,566,000₫
Bộ Kết Nối Sim TG101
-50%
1,449,000₫ 2,898,000₫
TỔNG ĐÀI IP 40 CỔNG OM80E-40S/8 NEWROCK
-50%
47,528,000₫ 95,056,000₫
TỔNG ĐÀI IP OM80E-32FXO NEWROCK
-50%
46,368,000₫ 92,736,000₫
TỔNG ĐÀI IP 48 CỔNG OM80E-48S NEWROCK
-95%
41,732,000₫ 834,640,000₫
TỔNG ĐÀI IP OM80E-16S/16 NEWROCK
-50%
37,674,000₫ 75,348,000₫
TỔNG ĐÀI IP OM80E-24S/8 NEWROCK
-50%
35,936,000₫ 71,872,000₫
TỔNG ĐÀI IP OM80E-32S NEWROCK
-50%
23,720,000₫ 47,440,000₫
TỔNG ĐÀI IP 16 CỔNG OM80E-16S NEWROCK
-50%
23,720,000₫ 47,440,000₫
TỔNG ĐÀI IP 8 CỔNG OM80E-8S/8 NEWROCK
-50%
27,531,000₫ 55,062,000₫
Thiết bị GSM Gateway GoIP4 (4 Sim - 1 Lan)
-50%
Thiết bị GSM Gateway GoIP8 (8 Sim - 1 Lan)
-50%
Thiết bị GSM Gateway GoIP16 (16 Sim – 1 Lan)
-50%
Thiết bị GSM Gateway GoIP32 (32 Sim - 1 Lan)
-50%
TỔNG ĐÀI IP OM80E-48FXO NEWROCK
-52%
62,205,000₫ 130,410,000₫
TỔNG ĐÀI IP OM80E-NA NEWROCK
-50%
17,634,000₫ 35,268,000₫
TỔNG ĐÀI IP OM50G -12FXO EWROCK
-50%
13,766,000₫ 27,532,000₫
TỔNG ĐÀI IP OM50G-4S/8 NEWROCK
-50%
12,171,000₫ 24,344,000₫
TỔNG ĐÀI IP OM50G-8S/4 NEWROCK
-50%
11,303,000₫ 22,606,000₫
TỔNG ĐÀI IP OM50G-10S/2 NEWROCK
-50%
10,868,000₫ 21,734,000₫
TỔNG ĐÀI IP OM50G-12S NEWROCK
-50%
10,433,000₫ 20,866,000₫
Facebook Zalo Instagram Youtube Top