Giỏ hàng

WIFI CHUYÊN DỤNG

2,460,000₫
Liên hệ
4,090,000₫
2,460,000₫
2,710,000₫
3,060,000₫
4,130,000₫
Liên hệ
4,580,000₫
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
UBIQUITI  AirGrid M5
-33%
3,591,000₫ 5,386,000₫
UBIQUITI  NanoStation AC NS‑5AC
-33%
3,600,000₫ 5,400,000₫
UBIQUITI  NanoStation Loco M5
-33%
2,730,000₫ 4,095,000₫
UBIQUITI  NanoStation M5
-33%
3,307,500₫ 4,961,000₫
UBIQUITI AirMax NanoStation Loco M2
-33%
2,320,500₫ 3,480,000₫
UBIQUITI AirMax NanoStation M2
-33%
3,307,500₫ 4,961,000₫
Ubiquiti PowerBeam PBE AC500
-33%
10,080,000₫ 15,120,000₫
Ubiquiti Rocket M5 AC (D31O)
-33%
27,342,000₫ 41,013,000₫
Ubiquiti Rocket M5 AC Lite (S16O)
-33%
10,584,000₫ 15,876,000₫
UBIQUITI UniFi AC LR
-33%
2,940,000₫ 4,410,000₫
UBIQUITI UniFi AP AC Lite
-33%
2,415,000₫ 3,622,000₫
UBIQUITI UniFi AP AC Pro
-33%
4,095,000₫ 6,142,000₫
UBIQUITI UniFi AP AC Pro - E
-33%
3,885,000₫ 5,827,000₫
UniFi AC Mesh AP UAP-AC-M
-33%
2,532,915₫ 3,799,000₫
UniFi AC Mesh Pro AP UAP-AC-M-PRO
-33%
4,823,280₫ 7,234,000₫
Unifi AP AC In-Wall
-33%
2,990,000₫ 4,485,000₫
Facebook Zalo Instagram Youtube Top